TNS en MVO

Duurzaam ondernemen is als op reis gaan. Alleen deze reis eindigt nooit meer. Met je groene bril opgezet, ga je op pad. Je ontdekt nieuwe plaatsen en mensen, en je ontwikkelt nieuwe kennis op paden die je niet kende. Vooral ook ga je een ontzettend goed gevoel krijgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met aandacht voor, people, planet en profit, oftewel met aandacht voor mens, milieu en maatschappij, maar zonder het winstoogmerk uit het oog te verliezen. Sterker nog, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen ben je als bedrijf beter voorbereid op de toekomst, het levert kostenbesparing op en je kan als bedrijf sneller inspelen op de markt. Bovendien krijg je positieve publiciteit, wat op den duur tot meer klanten zal leiden.

Inleiding
duurzaamheid
vraag

Turning point

MVO omdat het moet,
omdat het hoort,
omdat het loont.

Inleiding duurzaamheidvraag

MVO stond altijd al op het netvlies van TNS. Veel keuzes werden vaak onbewust genomen met MVO in gedachten. Deze keuzes werden echter niet gecommuniceerd. Dat is een gemiste kans, want de omgeving kent een groeiende aandacht voor MVO. Zo wordt bijvoorbeeld bij selectieprocedures steeds meer gekeken naar de aandacht voor MVO binnen het bedrijf.

TNS zal ‘de reis’  voortzetten om MVO en duurzaamheid te verankeren en kijken wat er om ons heen gebeurd. Zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal.  We zullen keuzes moeten maken op korte en lange termijn op diverse gebieden, zoals onder meer op financieel, organisatorisch en technisch gebied.

Turning point

Doorgaan op de huidige manier kan echt niet meer, we zijn de aarde aan het uitputten. Dit wisten boeren duizend jaar geleden al. Zij wisten dat als zij de grond uitputten er niet meer geoogst kon worden op dat stuk land. Hetzelfde geld voor vervuilen. Aarde, lucht, water worden nog steeds vervuild. Milieuvervuiling is, uitzonderingen daargelaten, gratis in de wereld.

Resultaten hiervan zien we dagelijks om ons heen en gaf TNS reden om dingen anders te zien, anders te denken en anders te doen.

MVO omdat het moet, omdat het hoort, omdat het loont.

 • Wat doet TNS tot nu toe;

 

 • Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfskleding word goed gekeken naar leverancier welke conform de code of conduct werken m.b.t. materiaal en productie.
 • TNS schenkt voor het personeel en de klanten enkel koffie met het Fair Trade keurmerk.
 • Binnen het bedrijf zorgen wij voor een inzamelpunt voor lege batterijen.
 • Bij duurzaam ondernemen hoort verantwoord omgaan met papier. Wat niet geprint hoeft te worden blijft dan ook achterwege en word er meer en meer digitaal gewerkt.  Voor de toekomst zal het gehele proces van passing/offerte/assemblage administratie/orderbevestiging/ facturering en dossiervorming,  enkel nog via 1 programma op de tablets uitgevoerd worden.
 • Om de milieu onvriendelijke fysieke verplaatsingen terug te dringen hebben wij sinds 1 ½ jaar een vestiging richting het noorden van Nederland geopend. Zo worden afstanden van verplaatsingen van onze adviseurs enorm verkleind maar ook met het bezoek van klanten aan TNS kunnen nu vele snelweg kilometers bespaard worden. Om de fysieke verplaatsingen nog verder terug te dringen vragen wij onze dealers ook in geval van storingen dit zoveel mogelijk door de plaatselijke vestigingen op te laten lossen.
 • In het voorjaar betrekken wij een nieuw pand in het zuiden. er is reeds een opdracht verstrekt aan de aannemer voor gehele rondom isolatie en het aanbrengen van LED verlichting.
 • De afvalscheiding bij TNS heeft geresulteerd in het gebruik van 6 verschillende containers met ieder een eigen afvoer/recycle procedure. In de gebruikers handleiding van onze rolstoelen staat vermeld hoe en waar men een afgeschreven rolstoel aan kan bieden.
 • Wanneer TNS een nieuw product toevoegt aan zijn leverings programma word als eerste een bezoek gebracht aan de fabrikant om te beoordelen of zowel product, productieomstandigheden en productieproces voldoet aan onze MVO gedachte.
 • Vanaf de eerste dag van TNS hebben wij rolstoelgebruikers in loondienst gehad. Daarnaast werken wij regelmatig mee aan het bieden van “snuffel”stage projecten voor arbeids gehandicapten  van diverse instanties.
 • Promotie van rolstoelsport heeft bij TNS een hoge prioriteit. Vandaar dat wij vrijwel ieder weekend gratis technische ondersteuning aanbieden bij de vele landelijke rolstoel competities. Daarnaast verzorgen wij gratis clinics bij rolstoelsport en rolstoel vaardigheids evenementen
 • Een maal per jaar word er een selectie gemaakt uit de vele ontvangen sponsoraanvragen van dat jaar. Binnen het hiervoor beschikbare budget word er jaarlijks een keuze hieruit gemaakt.
 • Wij zijn begonnen om ons wagenpark elektrisch te maken

Vele maatregelen welke tot een gezonder, socialer en gewoon prettiger ondernemen en samenleven kan leiden. Niet dat wij van TNS denken de wereld in ons eentje te kunnen verbeteren maar zeker een aanmoediging voor iedereen om verantwoord met de toekomst om te gaan.

Het TNS Team